מנוחה ינקלביץ

אמנית יודאיקה רב תחומית

אמנית יודאיקה רב תחומית

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Stacks Image 3386

A view of ancient Jerusalem
מבט לירושלים העתיקה

Stacks Image 3383

Jerusalem
ירושלים

Stacks Image 3380

Lifta
ליפתא

Stacks Image 3377

The alley in the Old City
סמטה בעיר העתיקה

Stacks Image 3389

A street in the Jewish Quarter
רחוב ברובע היהודי

Stacks Image 2378

A Courtyard in the Old City
חצר בעיר העתיקה

Stacks Image 2369

Walls of Jerusalem
מבט לחומות

Stacks Image 2381

The Jaffa Gate
שער יפו

Stacks Image 2384

The Holy Temple
בית המקדש

Stacks Image 2387

צברים (סברס) בליפתא
Sabra Plants in the Lifta Valley

Stacks Image 2390

Tower of David
מגדל דוד

Stacks Image 2393

יד אבשלום
Yad Avshalom

Stacks Image 2396

A Courtyard in Batei Hungarim, Jerusalem
חצר בבתי הונגרים

Stacks Image 2399

Courtyard of Batei Hungarim, Jerusalem
כביסה בחצרות בתי הונגרים

Stacks Image 2402

Mishkenot Sha’ananim
משכנות שאננים

Stacks Image 2405

Sunrise over Jerusalem
זריחה בירושלים

Stacks Image 2428

Old City Rooftops
גגות בירושלים העתיקה

Stacks Image 2431

A Lane in Nachlaot
סימטא בנחלאות

Stacks Image 2434

A Child in the Jewish Quarter
ילד בסימטא ברובע היהודי

Stacks Image 2439

The Old City
ירושלים העתיקה

Stacks Image 2442

Ruins in Jerusalem
חורבות ירושלים

Stacks Image 2445

Blue Dove
יונה בכחול

Stacks Image 2448

A Marketplace in the Arab Quarter
שוק ברובע המוסלמי

© כל הזכויות של הציורים והיצירות שמורות למנוחה ינקלביץ. אין לצלם או להדפיס בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מכני או אחר,
אף תמונה או חלק ממנה ללא אישור בכתב מהציירת.

גלריית ציורים - ירושלים