מנוחה ינקלביץ

אמנית יודאיקה רב תחומית

אמנית יודאיקה רב תחומית

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Stacks Image 2367

ירושלים

Stacks Image 2352

דמויות

Stacks Image 2277

כותל

Stacks Image 2317

קברי צדיקים

Stacks Image 2297

אבן

Stacks Image 2327

הווי יהודי

Stacks Image 921

ציורים עכשווים

Stacks Image 927

יודאיקה

© כל הזכויות של הציורים והיצירות שמורות למנוחה ינקלביץ. אין לצלם או להדפיס בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מכני או אחר,
אף תמונה או חלק ממנה ללא אישור בכתב מהציירת.

גלריה - מנוחה ינקלביץ