מנוחה ינקלביץ

אמנית יודאיקה רב תחומית

אמנית יודאיקה רב תחומית

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Stacks Image 4168

Dance in Meron
ריקודים במירון

Stacks Image 4102

Hakofot at the Kotel
הקפות בכותל

Stacks Image 4105

Boy with Willow Branches
נער וערבות

Stacks Image 4108

Wedding in Jewish Village
חתונה בעיירה

Stacks Image 4111

Blowing the Shofar
דבקות בתקיעה

Stacks Image 4114

Examining Willow Branches
בדיקת ערבות

Stacks Image 4120

Child Lighting a Chanukah Menorah
ילד מדליק חנוכייה

Stacks Image 4123

Over the Sabbath Candles
מול נרות שבת

Stacks Image 4126

Examining an Etrog
בדיקת אתרוג

Stacks Image 4129

“This Shall be My Atonement …”
"
זו כפרתי"

Stacks Image 4135

Blowing the Shofar
תקיעת שופר

Stacks Image 4138

Harvest
קציר

Stacks Image 4141

Kaporot
כפרות

Stacks Image 4147

Sukkot in Batei Hungarim
סוכות בבתי הונגרים

Stacks Image 4150

Lighting the Chanukah Memorah
הדלקת נרות חנוכה

Stacks Image 4153

Lighting the Sabbath Candles
הדלקת נרות שבת

Stacks Image 4156

Life in a Jewish Village
החיים בעיירה

Stacks Image 4159

at the village
בעיירה

Stacks Image 4162

The Blessing over the First Blossoms
ברכת האילנות

© כל הזכויות של הציורים והיצירות שמורות למנוחה ינקלביץ. אין לצלם או להדפיס בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מכני או אחר,
אף תמונה או חלק ממנה ללא אישור בכתב מהציירת.

גלריית ציורים- הווי יהודי