מנוחה ינקלביץ

אמנית יודאיקה רב תחומית

אמנית יודאיקה רב תחומית

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Stacks Image 5528

A row of girls
שורת בנות

Stacks Image 5531

A guy is studying Gemara
בחור לומד גמרא

Stacks Image 5534

Rabbi Steinman
הרב שטיינמן

Stacks Image 5540

The Admor of Vizhnitz
האדמו"ר מוויזניץ

Stacks Image 5543

Children learn
תשב"ר

Stacks Image 5537

Playing the violin
ניגון בכינור

Stacks Image 5447

The Joy of a Melody
שמחת הניגון

Stacks Image 5453

“Praise Him with violin!” הללוהו בכינור

Stacks Image 5468

Elderly Men on Bench
זקנים על ספסל

Stacks Image 5471

A Farmer in the World of Nature
איכר בטבע

Stacks Image 5477

To Delve into the Words of Torah
לעסוק בדברי תורה

Stacks Image 5483

A Child Looking Out
ילדון מביט

Stacks Image 5492

Mother and Daughter
אמא ובת

Stacks Image 5495

Devoted sister
אחות מסורה

Stacks Image 5507

Children Looking Out
ילדים מביטים

Stacks Image 5510

The Brisker Rav on a Boat
הרב מבריסק בסירה

Stacks Image 5516

Brother and Sister
אח ואחות

Stacks Image 5519

Rabbi Nosson Tzvi Finkel
רבי נתן צבי פינקל

Stacks Image 5522

Over the Gemora
מול הגמרא

Stacks Image 5525

violinist
כנר

© כל הזכויות של הציורים והיצירות שמורות למנוחה ינקלביץ. אין לצלם או להדפיס בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מכני או אחר,
אף תמונה או חלק ממנה ללא אישור בכתב מהציירת.

גלריית ציורים -דמויות