מנוחה ינקלביץ

אמנית יודאיקה רב תחומית

אמנית יודאיקה רב תחומית

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Stacks Image 5447

The Joy of a Melody
שמחת הניגון

Stacks Image 5453

“Praise Him with violin!” הללוהו בכינור

Stacks Image 5459

Kids dance
ילדים רוקדים

Stacks Image 5462

Learning Torah with Joy
לימוד תורה בשמחה

Stacks Image 5468

Elderly Men on Bench
זקנים על ספסל

Stacks Image 5471

A Farmer in the World of Nature
איכר בטבע

Stacks Image 5477

To Delve into the Words of Torah
לעסוק בדברי תורה

Stacks Image 5483

A Child Looking Out
ילדון מביט

Stacks Image 5486

Torah Discussion
פלפול

Stacks Image 5492

Mother and Daughter
אמא ובת

Stacks Image 5495

Devoted sister
אחות מסורה

Stacks Image 5501

“… and thou shall study it …”
והגית בו

Stacks Image 5507

Children Looking Out
ילדים מביטים

Stacks Image 5510

The Brisker Rav on a Boat
הרב מבריסק בסירה

Stacks Image 5516

Brother and Sister
אח ואחות

Stacks Image 5519

Rabbi Nosson Tzvi Finkel
רבי נתן צבי פינקל

Stacks Image 5522

Over the Gemora
מול הגמרא

Stacks Image 5525

violinist
כנר

© כל הזכויות של הציורים והיצירות שמורות למנוחה ינקלביץ. אין לצלם או להדפיס בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מכני או אחר,
אף תמונה או חלק ממנה ללא אישור בכתב מהציירת.

גלריית ציורים -דמויות