מנוחה ינקלביץ

אמנית יודאיקה רב תחומית

אמנית יודאיקה רב תחומית

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Stacks Image 3342

Shmuel Hanovi
שמואל הנביא

Stacks Image 3348

Ma’aras Hamachpeilah
מערת המכפלה

Stacks Image 3351

Rabbi Akiva
רבי
עקיבא

Stacks Image 3357

Rabi Shimon bar Yochai
רבי שמעון בר יוחאי - מירון

Stacks Image 3360

Rochel Imeinu
קבר
רחל אמנו

Stacks Image 3366

Ma’aras Hamachpeilah
מערת
המכפלה

Stacks Image 3369

Rabi Leib Ba’al Hayesurim
קבר רבי לייב מטערקעש

Stacks Image 3386


The Cave of Eliyahu Hanovi
מערת אליהו הנביא

Stacks Image 3389


Elazar ben Aharon Hacohen
אלעזר בן אהרון הכהן

Stacks Image 3392

The Arizal
קבר רבי יצחק לוריא אשכנזי (האר״י)

Stacks Image 3395

Yonason ben Uziel
רבי יונתן בן עוזיאל

Stacks Image 3398

Rabi Yishmael and Rabi Nechemiah Ha’amsoni
רבי ישמאעל ורבי נחמיה העמסוני

© כל הזכויות של הציורים והיצירות שמורות למנוחה ינקלביץ. אין לצלם או להדפיס בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מכני או אחר,
אף תמונה או חלק ממנה ללא אישור בכתב מהציירת.

גלריית ציורים - קברי צדיקים